...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อนำผลการสอบไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างหล่ออาวุโส

(จำนวนผู้เข้าชม 671 ครั้ง)